DAUGIABUTIS B. OŠKINIO G. 5, PALANGOJE

 

Dėl pritarimo investiciniam planui ir projekto rengimo sąlygoms SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Pastato energinio naudingumo sertifikatas (prieš atnaujinant)

Pastato energinio naudingumo sertifikatas (atnaujinus)

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas